Transformer

Transformer jest firmą stworzoną przez Petera Pinzke i Johana Bergströma wykwalifikowanych inżynierów projektowych z Uniwersytetu w Malmö. Ich projekty usługowe, zdobywają od początku istnienia firmy w roku 2004, liczne nagrody. Dla firmy Transformer projektowanie to twórczość, w którą zaangażowane są i serce i umysł – oznacza to zaskakiwanie klienta i dogadzanie mu, z jednoczesnym zachowaniem zawsze istotnych walorów użytkowych.

Zobacz polecane produkty projektanta