Ogólne Warunki Współpracy

Niniejsze Warunki regulują zasady współpracy między firmą Texet Poland Sp. z o.o., zwaną dalej Dostawcą, a firmą składającą w firmie Texet Poland Sp. z o.o. zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym.

Zamówienia należy składać w formie pisemnej - pocztą elektroniczną na adres przedstawiciela handlowego lub faxem: +48 0 61 868 56 92. Zamówienie powinno zawierać opis produktu, informacje o ilościach, ustalonych cenach i terminie realizacji.

Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu przez personel TEXET Poland sp. z o. o. terminu, formy dostawy oraz ceny i warunków płatności.

 

Pierwsze zamówienie dla nowych Klientów:

 1. Składając pierwsze zamówienie u Dostawcy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wypis z Rejestru Handlowego, Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej lub Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, każda nowa firma w naszej bazie kontrahentów jest sprawdzana przez naszego ubezpieczyciela firmę EULER HERMES.
 2. Zamówienia składane u Dostawcy przyjmowane są w formie pisemnej lub mailowej podpisane przez zamawiającego.
 3. Termin realizacji zamówienia określony zostaje w porozumieniu z Dostawcą. Termin finalnego dostarczenia produktu uzależniony jest od dostępności danego produktu u Dostawcy. W szczególnych przypadkach Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji zamówienia.
 4. Przy realizacji pierwszych dwóch zamówień płatność zamówienie w 100%, zamówienie wysyłamy wówczas za pobraniem lub druga możliwość ,płatność przelewem na Pro formę, wysyłka dopiero po wpływie pieniędzy na konto Texet Poland.  
 5. Do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Dostawcy.
 6. Zamawiający ma prawo ubiegać się o otwarcie linii kredytowej u Dostawcy. Wniosek powinien być złożony w formie pisemnej. Możliwość otwarcia linii kredytowej dotyczy klientów o udokumentowanej historii współpracy z Dostawcą i nie zalegającymi z płatnościami do Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku bez uzasadnienia tej decyzji.

 

Dostawy i transport do Zamawiającego:

 1. 1. Zamówienia o wartości niższej bądź równiej kwocie 2500 PLN netto realizowane będą na koszt Zamawiającego (koszt transportu za 1 szt. paczka/karton do 30 kg na terenie Polski przez Dostawcę do Zamawiającego = 17,90 PLN netto, wysyłka za pobraniem 25,00 PLN netto).

 2. Usługi dodatkowe:

  Dostawa w następnym dniu roboczym do godziny 9:00 – w zależności od wagi i ilości paczek płatne dodatkowo 50 - 133 PLN netto; 
  Dostawa w następnym dniu roboczym do godziny 12:00 – w zależności od wagi i ilości paczek płatne dodatkowo 35-68  PLN netto; 
  Dostawa w sobotę 50% opłaty podstawowej płatna dodatkowo;
  Usługi te są dostępne zgodnie z tabelą kodów pocztowych – informacja dostępna na prośbę u przedstawiciela handlowego.
  Texet Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian stawek za transport w zależności od stawek DHL.

 3. Czas realizacji zamówień uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 4. Termin realizacji od 2 dni do 14 dni.
 5. TEXET nie ponosi odpowiedzialności za chwilowe braki asortymentu u producenta.
 6. Dostawy są realizowane przez firmę kurierską DHL.

 

Reklamacje:

 1. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze.
 2. W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego, Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Dostawcę zamówieniem.
 3. Termin składania reklamacji do TEXET do 7 dni od daty otrzymania dostawy. Towar nie może posiadać śladów przeróbek, dodatkowych wykończeń w postaci nadruków, haftów lub innych, które nie zostały wykonane przez Dostawcę oraz nie może mieć oznak używania, (przyjęcie reklamacji musi być potwierdzone przez naszego pracownika).
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez firmę transportowo- kurierską.
 5. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest nadesłanie jej w formie pisemnej pocztą internetową lub faxem i jeżeli nie ma innych ustaleń, dostarczenie reklamowanego towaru do naszego biura.